Logo van Hilverzorg

Hilverzorg

Hilverzorg biedt op dagcentrum Zonnehoeve dagbehandeling voor mensen met lichte tot matige geheugenproblemen . Er zijn verschillende activiteiten gericht op het vasthouden van kennis en vaardigheden.

Voor dagbesteding kan men terecht in De Soos in Nieuw Kerkelanden. Mensen kunnen hier terecht voor een kop koffie, een maaltijd (tegen een kleine vergoeding) en gezellige en stimulerende dagactiviteiten. Hilverzorg biedt ook logeeropvang

Meer informatie is te vinden op de website van Hilverzorg.

Soort aanbod
  • Cursussen en Bijeenkomsten
  • Tijd voor jezelf / Respijtaanbod
Doelgroep
  • Ouderen
Gemeente(n)
  • Hilversum
Scroll to top