Logo van de King Arthurgroep

King Arthur Groep

De King Arthur Groep biedt voor mensen met dementie en hun mantelzorgers mogelijkheden voor respijtzorg (dagopvang en logeermogelijkheden) en ondersteuning en begeleiding door een casemanager. King Arthur Groep kan ook helpen bij het aanvragen van materiële en financiële hulp.

Meer informatie is de vinden op: https://kingarthurgroep.nl/

Soort aanbod
  • Begeleiding / Ondersteuning
  • Informatie en Advies
  • Tijd voor jezelf / Respijtaanbod
Doelgroep
  • Ouderen
  • Volwassenen
Gemeente(n)
  • Gooise Meren
  • Hilversum
  • Wijdemeren
Scroll to top