Professionals en jonge mantelzorgers

Maak van een zorgend kind geen zorgenkind! 

Heb jij contact met kinderen of jongeren tussen 12 en 25 jaar? Een deel van deze jongeren groeit op met een ouder, broer, zus, opa of oma met een lichamelijke ziekte of beperking, een psychische ziekte of een verslaving. Deze jongeren zijn jonge mantelzorgers. Zij hebben vaak meer taken en verantwoordelijkheden dan niet zorgende jongeren.

 

Jonge mantelzorgers praten niet snel over hun zorgen en ze weten vaak niet waar ze terecht kunnen. De meeste jonge mantelzorgers herkennen zichzelf namelijk niet als zodanig.

Daarom is het van groot belang dat jij als professional hen wel herkent. Want jonge mantelzorgers tijdig herkennen en ondersteunen kan overbelasting, vroegtijdig school verlaten en (psychische) problemen op latere leeftijd voorkomen.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Organisaties als Versa en MEE kunnen jou als professional verder toerusten in tijdige signalering en adequate ondersteuning van jonge mantelzorgers.

Heb je een jonge mantelzorger in beeld en wil je meer weten hoe te handelen? Of heb je andere vragen? Bekijk dan welke organisaties in de regio Gooi & Vechtstreek hulpaanbod voor jongeren hebben en jou ook verder kunnen helpen!

"Ik ben leraar en weet dat ongeveer 1 op de 4 jongeren een jonge mantelzorger is. Het is goed om de signalen te herkennen om zo die jongeren beter te kunnen ondersteunen."
Scroll to top