Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar is een professional die ingewikkelde zorgproblemen integraal aanpakt. De makelaar is er voor alle (werkende) mantelzorgers en voor werkgevers.

Wat doet een mantelzorgmakelaar

Voor werkgevers

De mantelzorgmakelaar

  • maakt de knelpunten binnen de organisatie zichtbaar in de combinatie arbeid en zorg
  • kijkt samen met de organisatie naar mogelijkheden en oplossingen
  • adviseert over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
  • draagt praktische oplossingen aan om werknemers preventief te ondersteunen
  • biedt trainingen aan om mantelzorgers te leren hun balans te hervinden, gericht op hun specifieke situatie
  • levert maatwerk, zodat de werknemer hoofd en handen vrij heeft om goed te blijven functioneren

Voor werknemers

De mantelzorgmakelaar

  • denkt mee, zoekt oplossingen en kan regeltaken van de mantelzorger overnemen
  • beschikt over kennis van regelingen op het terrein van zorg, wonen, welzijn, inkomen, arbeid, verzekeringen en wet-en regelgeving.
  • biedt maatwerk, zodat de werknemer hoofd en handen vrij heeft om goed te blijven functioneren

Bekijk ook:

Scroll to top