Veelgestelde vragen

 • Wat betekent mantelzorg?

   

  Mantelzorg is de zorg die onbetaald wordt verleend door familieleden, vrienden of andere naasten aan iemand die hulpbehoevend is. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn met een chronische ziekte, een beperking of iemand die door ouderdom niet meer in staat is om zelfstandig voor zichzelf te zorgen. Mantelzorgers bieden hulp op allerlei gebieden, waaronder persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, emotionele steun en het regelen van zaken zoals medische afspraken.

  Mantelzorg is vaak een belangrijk onderdeel van de zorginfrastructuur in veel samenlevingen en kan van onschatbare waarde zijn voor zowel degene die zorg ontvangt als voor de mantelzorger zelf. Het kan echter ook een zware belasting zijn voor mantelzorgers, omdat ze vaak veel tijd en energie investeren in de zorg voor hun naaste, soms naast hun reguliere werk en andere verantwoordelijkheden.

  Veel gemeenten hebben ondersteuningsprogramma’s en beleid ontwikkeld om mantelzorgers te helpen en te erkennen, en om hun taak draaglijker te maken. Dit kan onder meer financiële steun, respijtzorg (tijdelijke zorg om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten) en toegang tot informatie en advies omvatten. Lees meer over mantelzorg.

 • Wat kost een Mantelzorgmakelaar?

  Dat verschilt. Zelfstandig gevestigde mantelzorgmakelaars zijn betaald. Soms vergoedt de zorgverzekering in de aanvullende verzekering kosten voor een mantelzorgmakelaar. Je kunt in bepaalde gevallen ook ondersteuning vragen voor regel- en uitzoektaken bij organisaties als MEE. De diensten zijn kosteloos.

  Binnenkort kun je ook bij Mantelzorg Gooi & Vecht terecht voor ondersteuning door een mantelzorgmakelaar.

 • Is er een verwijzing nodig voor mantelzorgondersteuning?

  Een verwijzing is niet nodig. Iedereen kan direct contact opnemen en gebruik maken van de diensten van Mantelzorgondersteuningsorganisaties. Diensten zijn vaak kosteloos.

Scroll to top