Online tools

Online is er veel informatie te vinden voor mantelzorgers. Dat is handig als je meer informatie hebben over mantelzorg of over een ziektebeeld, of als je alvast informatie wilt voor je hulp inschakelt. Op deze pagina vind je online informatie, zoals handige tips, maar ook instructies en cursussen. De links naar de online tools zijn onderverdeeld in:

 • Algemeen
 • Dementie
 • Overige ziektebeelden

Algemeen

 • Dit is mantelzorg
  Kort filmpje met info over wat mantelzorg is.
 • Samen beter thuis
  Hoe doe je dat? Zorgen voor je naaste of jezelf? Samen Beter Thuis ondersteunt mantelzorg en zelfzorg met adviezen en online cursussen over verzorgen en verplaatsen.
 • Free Learning over helpen met aan- en uitkleden
  Praktische tips
 • Filmpjes over praktische handelingen
  Tiltechnieken, wassen,  manoeuvreren en rijden en andere praktische handelingen
 • Training over stress, eenzaamheid en grenzen stellen
  De Humanitas Academie heeft een aantal trainingen ontwikkeld voor iedereen die iets wil doen of doet voor een ander. Als buur, vrijwilliger of mantelzorger. In deze trainingen een aantal praktische handvatten. Over onder andere stress, eenzaamheid en grenzen stellen.
 • MantelzorgBalans
  Dit platform is opgesteld voor mantelzorgers van een naaste die ongeneeslijk ziek is. De oefeningen op het platform zijn ook aan te raden voor andere mantelzorgers.
 • Wat is respijtzorg?
  Je kunt alleen goed voor een ander zorgen, als je de zorg kunt combineren met andere belangrijke dingen in je leven: werk, gezin, vrienden, studie en ontspanning. Daarvoor bestaat vervangende zorg. Dit wordt ook wel  respijtzorg genoemd.
 • Minidocumentaires mantelzorg
  Verhalen van mantelzorgers
 • De mantelzorgwoning van Bram in de tuin van zijn ouders
  Informatie en filmpje over een mantelzorgwoning.
 • Filmpje voor jonge mantelzorgers
  Is er bij jou thuis iemand lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief? Maak je je daarover vaak zorgen? Moet je thuis vaak meehelpen? Of zorg je vaak voor je familielid? Dan ben jij een jonge mantelzorger!

Dementie

 • Wat is dementie?
  Alzheimer Nederland beantwoordt vragen over dementie
 • Online training Dementie op jonge leeftijd
  We spreken van dementie op jonge leeftijd als de eerste symptomen van dementie optreden vóór het 65e levensjaar. Deze training is bedoeld voor partners, kinderen, broers, zussen, ouders, andere familieleden, vrienden en kennissen van iemand met dementie op jonge leeftijd.
 • Online Training Omgaan met veranderend gedrag
  Een van de kenmerken van dementie is dat het gedrag verandert. Je naaste en jij zullen hieraan moeten wennen. Om je hierbij te helpen, is de online training ‘Omgaan met veranderend gedrag bij dementie’ ontwikkeld. Iedere training bestaat uit een video en een aantal vragen. De training helpt je om het veranderende gedrag van je naaste te begrijpen en geeft tips om er beter mee om te gaan.
 • Mijn naaste heeft dementie
  Uitleg en tips voor mantelzorgers.

Overige ziektebeelden

Hieronder staan links naar diverse ziektebeelden. Dit overzicht wordt nog aangevuld.

Psychische klachten

 • Hulp voor de overbelaste mantelzorger
  De online zelfhulp cursus ‘Als de zorg te zwaar is’ is speciaal ontwikkelt voor mantelzorgers van een naaste met psychische klachten.
 • Naasten centraal
  Heb jij in je familie of directe omgeving iemand met psychische kwetsbaarheid? Naasten centraal biedt onder andere (online) lotgenotencontact

Niet Aangeboren Hersenletsel

 • Therapieland – Online programma NAH
  Het programma biedt informatie en handvatten voor partners of andere naasten van iemand met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
 • Met MAF meer mens
  Met MAF meer mens is een praktische online training, voor mensen met hersenletsel (NAH) en hun naasten.

Autisme

 

Meer informatie rond mantelzorg

Scroll to top