Regelgeving en geldzaken

Als mantelzorger maak je misschien meer (reis)kosten, of ontvang je minder inkomen omdat je minder gaat werken. Soms heb je ook te maken met eigen bijdragen voor zorg. Misschien heb je dan recht op vergoedingen of tegemoetkomingen.

Op deze pagina vind je informatie over wet- en regelgeving en financiële zaken die voor jou als mantelzorger van belang kunnen zijn.

Landelijke regelgeving

Sommige zaken zijn landelijk geregeld. De site van Mantelzorg.NL heeft alle landelijke informatie verzameld. Je vindt daar informatie over:

  • Wetten
    Bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Jeugdwet, Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet.
  • Geldzaken
    Bijvoorbeeld het Persoonsgebonde budget (Pgb), de mantelzorgwaardering en eigen bijdragen
  • mantelzorg en werk.
    Bijvoorbeeld informatie over zorgverlof en mogelijkheden voor flexibel werken.

Gemeentelijke regelingen

Elke gemeente heeft ook lokale regelingen waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken. Deze informatie vind je op de website van je gemeente.

Animatieafbeelding van een oudere achter een Laptop

Je hoeft het niet alleen te doen!

Het vinden en aanvragen van regelingen en voorzieningen is niet altijd gemakkelijk. Daarom bestaan er wijkcoaches, cliëntonderonders, mantelzorgconsulenten en mantelzorgmakelaars die je verder kunnen helpen. Maak daar ook gebruik van. Ze zijn er voor jou.

Animatieafbeelding van gesprek aan een bureau tussen een consulent en een cliënt.

Meer informatie rond mantelzorg

Scroll to top